2019 Organize Sosyal Medya Manipülasyonunun Küresel Dökümü

Günümüz dünyasında, iletişim alanında yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte; insanların kullandığı iletişim kanalları ve platformlar çeşitlilik göstermiştir. Tarih boyunca yaşanan değişikliklerle birlikte, iletişim süreçleri de devirden devire gelişimini sürdürmüştür. Bu daimi değişim ve dönüşüm içerisinde 21. yüzyıl büyük bir önem teşkil etmektedir. Yaşadığımız yüzyılda dijital platformlar modern insanın günlük yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları; geniş kitleleri içinde bulundurması nedeniyle birçok siyasi oluşumun ilgisini çekmeye başlamıştır. Devamında bu mecraların birtakım siyasi çıkarlar için kullanıldığı ve bunun her geçen gün artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Tüm bunlar birçok tartışmayı beraberinde getirmiştir.

Bu noktada, Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen Bilgisayımsal Propaganda Araştırma Projesi’ni akademi dünyası için oldukça önemli buluyoruz. Proje kapsamında yayımlanan Küresel Dezenformasyon Düzeni isimli rapor, yapay zeka temelli yayılan propagandaya dair önemli detayları içinde barındırıyor. Bu rapor, bilgisayımsal propaganda için kullanılan araçları, siber birlik faaliyetlerini ve kaynakları analiz etmektedir.

2019 Organize Sosyal Medya Manipülasyonunun Küresel Dökümü; sosyal medyanın rejimler tarafından yandaşlaştırılması, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin küresel dezenformasyon düzenindeki yeri, sıkça tercih edilen platformlar hakkında okuyucuya geniş perspektiften, yeni ve farklı bir bakış açısı sunuyor. Üç yıl süreyle küresel ölçekte gerçekleşen sosyal medya manipülasyonlarının incelendiği rapor, gelecekte yapılacak birçok akademik çalışmaya ışık tutabilir.

Bizler, İstanbul Üniversitesi Dijital İletişim Kulübü çatısı altında bir araya geldik. Sıkı bir ekip çalışması yürüttük. Raporun Türkçeye kazandırılmasının yeni akademik çalışmalara kaynak oluşturacağını düşündük. Buradan hareketle, toplumsal fayda sağlamayı ve bilimsel çalışmalara katkı sunmayı hedefledik.

Raporun orjinaline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://comprop.oii.ox.ac.uk