Oxford Üniversitesi İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen Bilgisayımsal Propaganda Araştırma Projesi’ni akademi dünyası için oldukça önemli buluyoruz. Proje kapsamında yayımlanan Küresel Dezenformasyon Düzeni isimli rapor, yapay zeka temelli yayılan propagandaya dair önemli detayları içinde barındırıyor. Bu rapor, bilgisayımsal propaganda için kullanılan araçları, siber birlik faaliyetlerini ve kaynakları analiz etmektedir.

Bizler, İstanbul Üniversitesi Dijital İletişim Kulübü çatısı altında bir araya geldik. Sıkı bir ekip çalışması yürüttük. Raporun Türkçeye kazandırılmasının yeni akademik çalışmalara kaynak oluşturacağını düşündük. Buradan hareketle, toplumsal fayda sağlamayı ve bilimsel çalışmalara katkı sunmayı hedefledik.